PROFIL

Nama                       : M. Shiddiq Al Jawi
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 31 Mei 1969

Pekerjaan :

 • Dosen Tetap STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) Hamfara Jogja
 • Mudir Ma’had STEI Hamfara Jogja

Pendidikan Umum :

 • SD - SMU di Pekalongan (lulus SMA 1 Pekalongan tahun 1988)
 • S1 Fakultas MIPA IPB Bogor (lulus tahun 1997)
 • S2 Magister Studi Islam UII Jogja (lulus tahun 2009)
 • S3 Program Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (mulai tahun 2016)

Pendidikan Agama :

 • Pondok Pesantren Nurul Imdad Bogor (1990-1992)
 • Pondok Pesantren Al Azhar Bogor (1992-1994)

Pengalaman Organisasi :

 • Ketua Umum BKI (Badan Kerohanian Islam) IPB 1990-1991
 • MUI Provinsi DIY :
 • Komisi Dakwah (2012-2017)
 • Komisi Fatwa (2017-2022)

 


Aktivitas Dakwah dan Mengajar

 • Pengajar Ushul Fiqih dan Fiqih Muamalah STEI Hamfara Yogyakarta.
 • Pengasuh Rubrik Ustadz Menjawab di Tabloid Media Umat Jakarta.
 • Coach Fiqih Property di d’Ahsana Property Surabaya dan Sharia Green Land (SGL) Lembang Bandung.
 • Pembina Kajian Fiqih Muamalah MTR (Masyarakat Tanpa Riba) di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Malang, Kediri, Makassar, Medan.
 • Pembina Kajian Fiqih Muamalah PRS (Pengusaha Rindu Syariah) DIY
 • Pembina Kajian Fiqih Muamalah XBank Yogyakarta.
 • Founder Institut Muamalah Indonesia, Yogyakarta.

Karya-karya

 • Menulis 6 (enam) buku
 • Menerjemahkan 13 kitab berbahasa Arab
 • Menulis sekitar 600 artikel keislaman
 • Dari 600 artikel keislaman tersebut, sekitar 500 judul di antaranya adalah tema-tema tentang Fiqih Islam. (proses editing menjadi buku).
 • Artikel - artikel tersebut dapat diakses di situs www.fissilmi-kaffah.com dan www.shiddiqaljawi.com.
 • Atau dapat dicari dengan Google menggunakan kata kunci al jawi, dengan cara : tulis tema tertentu dan al jawi. (misal : KPR al jawi, leasing al jawi, BPJS al jawi, asuransi syariah al jawi, gadai syariah al jawi, suap al jawi, dll)